Opendeurdagen op de kwekerij : laatste weekend van juni - eerste weekend van juli - van 10 - 18u

Open op Woe en Za- 10u - 12u en van 14 - 18u - tel: +32 494/74.65.41 of mail: info@fruitboomkwekerij.be- voor route : klik hier

item2 item3
Home

Standplaats:

Fruitbomen staan voor een goede opbrengst best op een zonnige beschutte plaats. Is er in de herfst reeds vroeger minder zon ( omwille van gebouwen of andere bomen) kies dan voor rassen die vroeger rijp zijn, is de standplaats in de lente nog bijzonder vorstgevoelig kies dan voor latere rassen, zodat de bloemen niet kunnen bevriezen .

Grondsoorten :

Leemgrond is ideaal voor fruitbomen, kleigrond is bijzonder vruchtbaar, maar hier is voorzichtigheid geboden voor te natte gronden, plaats daarom indien mogelijk de fruitbomen iets hoger dan omgeving. Zandgronden warmen zeer vlug op waarbij de bomen vroeg gaan uitlopen, het zijn echter meestal armere gronden waarbij een extra bemesting met goed verteerde stalmest of organische mest aan te raden is.

PyruscommunisJeannedArcVNN
Bookmark and Share

OPGELET : door aanhoudende strenge nachtvorst kunnen recent aangeplante, jonge en nog ondiep wortelende boompjes omhoog komen. Na de dooi dit controleren en omhoog geduwde bomen zorgvuldig opnieuw planten of dieper inwerken.

Malus domestica 'keuleman' - bewaarappel , ziekteresistent - 2
VijgenindesneeuwVN4

 

Meer info over winterbescherming van planten : klik hier

Boomkwekerij Jan Sterken , Scharebrugstraat 132, 8370 Blankenberge -+32 494/74.65.41 -info@fruitboomkwekerij.be - www.sterken.be

Open op 11 november

Aanleg van boomgaarden

Sierbomen Contact     Nieuws    Snoeien    Bemesting    Plantafstanden     Grondsoort kleinfruit Steenfruit Peren Appels Home